PODREGION PÓŁNOCNY

31 stycznia 2003 r. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zadeklarowało powołanie ciała przedstawicielskiego - Reprezentacji Podregionu, w celu budowania partnerstwa w procesie rozwoju regionalnego, a w szczególności w tworzeniu potencjału absorpcyjnego dla funduszy strukturalnych. W dniu 01.09.2003 roku w Łodzi zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy Województwem Łódzkim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa) a Reprezentacją Podregionu Północnego. Zadania Reprezentacji wymienione w deklaracji: współpraca przy tworzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego do funduszy strukturalnych, ocena możliwości absorpcyjnych w podregionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego