ZARZĄD STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN DORZECZA BZURY - KADENCJA 2015 - 2019

 


 Cezary Dzierżek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 


 

    Marian Krzyczkowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,

 Wicestarosta Rawski


 

Wojciech Zdziarski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,

Starosta Łęczycki

 

Krzysztof Debich - Członek Zarządu, Starosta Kutnowski

Marek Jóźwiak - Członek Zarządu, Wójt Gminy Głowno

Krzysztof Lisiecki - Członek Zarządu, Wójt Gminy Piątek

Beata Miazek - Członek Zarządu, Wójt Gminy Kiernozia

Bożena Motylińska - Członek Zarządu, Wiceburmistrz Strykowa

Jarosław Pepka - Członek Zarządu, Wójt Gminy Kowiesy

Roman Sasin - Członek Zarządu, Wicestarosta Brzeziński

Marian Stasik - Członek Zarzadu, Członek Zarządu Powiatu Skierniewickiego