XVIII Walne Zebranie Członków SPiGDB

XVIII Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 26.06.2017 roku odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

XIX Walne Zebranie Członków SPiGDB

XIX Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 11.06.2018 roku odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

XV Walne Zebranie Członków SPiGDB

XV Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 16.06.2014 roku odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

XVII Walne Zebranie Członków SPiGDB

XVII Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 06.06.2016 roku odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

XVI Walne Zebranie Członków SPiGDB

XVI Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 15.06.2015 roku odbyło się XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

II Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

II Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza BzuryW dniu 16.12.2013 roku w Łowiczu odbyło się II Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

I Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

I Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza BzuryW dniu 16.12.2013 roku w Łowiczu odbyło się I Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

XIV Walne Zebranie Członków SPiGDB

XIV Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 18.06.2013 roku w Łowiczu odbyło się XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

XIII Walne Zebranie Członków SPiGDB

XIII Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 06.06.2012 roku w Łowiczu odbyło się XIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

XII Walne Zebranie Członków SPiGDB

XII Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 09.05.2011 roku w Łowiczu odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

XI Walne Zebranie Członków SPIGDB

XI  Walne Zebranie Członków SPIGDBW dniu 26.04.2010 roku w Łowiczu odbyło się XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

X Walne Zebranie Członków SPiGDB

X Walne Zebranie Członków SPiGDBW dniu 30.06.2009 roku w Łowiczu odbyło się X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

W dniu 30.06.2008 roku w Łowiczu odbyło się IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Nadzwyczajne posiedzenie Członków SPiGDB

W dniu 07.02.2008 roku w Łowiczu odbyło się Nadzwyczjne posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Na VIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia bilansu, uchwalenia budżetu, ustalenia wysokości i terminów płacenia składek członkowskich, powołania nowych władz i członków SPiGDB.

VII Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na VII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia bilansu, uchwalenia budżetu, zwiększenia skłądki członkowskiej w 2006 r, ustalenia wysokości i terminów płacenia składek członkowskich, odwołania i wyboru nowego członka Zarządu SPiGDB.

VI Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na VI Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia bilansu, uchwalenia budżetu , ustalenia wysokości i terminów płacenia składek członkowskich SPiGDB., odwołania i wyboru nowego członka SPiGDB.

IV Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na IV Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury podjęto uchwały m.in. w sprawach: finansowania opracowania ‘Programu Bzura” oraz opracowania „Programu Bzura” z uwzględnieniem interesów samorządów z dorzecza Bzury.

V Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na V Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia bilansu, uchwalenia budżetu SPiGDB, przyjęcia "Programu Bzura", ustalenia wysokości i terminów płacenia składek członkowskich SPiGDB.

III Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na III Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury podjęto uchwały w sprawach bilansu i budżetu Stowarzyszenia, ustalono wysokości i terminy składek członkowskich, a także podjęto uchwałę w sprawie realizacji „Programu Bzura”.

II Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na II Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury przyjęto w formie uchwały priorytetowe kierunki w działalności samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

I Walne Zebranie Członków SPiGDB

Na I Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury dokonano wyboru pierwszych Władz Stowarzyszenia, a także zwrócono uwagę na założenia, które powinny być realizowane poprzez Stowarzyszenie w postaci rozwoju edukacji, rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego