Program „TRADYCJA”

Program „TRADYCJA” realizowany jest przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury corocznie od 2005 roku przy współpracy z Muzeum w Łowiczu i Powiatowym Urzędem Pracy.

W kwietniu ruszyła X edycja Programu, który ma na celu zmniejszenie stanu bezrobocia na terenie powiatu łowickiego poprzez reintegrację zawodową i społeczną grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program ten obejmuje również poznawanie miejscowego dziedzictwa kulturowego powiatu łowickiego poprzez upowszechnianie tradycyjnych technik i wytworów rękodzieła artystycznego, popularyzowanie ginących zawodów w społeczeństwie, podtrzymywanie gałęzi artystycznych związanych z folklorem ziemi łowickiej, wzbogacenie turystyki regionalnymi ofertami kulturowymi. Program „TRADYCJA” w sposób znaczący przyczynia się do propagowania bogatych tradycji folklorystycznych powiatu, a jednocześnie zmniejsza stan bezrobocia na terenie powiatu łowickiego.

Program ma także na celu promocję sztuki i rękodzieła ludowego oraz kształtowanie świadomości kulturowej i historycznej Księstwa Łowickiego wśród młodych ludzi oraz integrację mieszkańców Powiatu Łowickiego. Skupia się na objęciu wsparciem osób bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i z uwagi na nieaktywność zawodową związaną z opieką nad dziećmi, uzależnienie, czy też powrotem na rynek pracy po chorobie, są długotrwale bezrobotni, a co za tym idzie mają problem w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy.

W ramach Programu „TRADYCJA" osoby bezrobotne zatrudniane są na okres wiosna – lato do realizacji zajęć warsztatowych i przeprowadzania lekcji pokazowych dla dzieci, młodzieży i grup odwiedzających Muzeum w Łowiczu i Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach, na którego terenie pracują.

Ponadto uczestnicy Programu sami wychodzą z inicjatywą udziału w folklorystycznych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie całego kraju, jak Piknik Funduszy Europejskich na Rynku C.H. Manufaktura w Łodzi, ale również i tych, które odbywają się na terenie powiatu łowickiego, jak Jarmark Łowicki, Biesiada Łowicka, Dni Łowicza, czy dożynki powiatowe.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Skansenu Wsi Łowickiej w Maurzycach oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

Godziny otwarcia Skansenu w Maurzycach:

01.04 - 30.04 - czynny codziennie w godz. 9.00- 16.00,
01.05 - 30.09 - czynny codziennie w godz. 10.00 - 18.00,
01.10 - 31.10 - czynny codziennie w godz. 9.00 - 16.00.

Pokazy odbywają się codziennie w godzinach otwarcia skansenu.

Więcej informacji o Skansenie Wsi Łowickiej w Maurzycach na stronie Muzeum w Łowiczu www.muzeumlowicz.pl w zakładce informacje dla zwiedzających.

Twórcy ludowi zatrudnieni w ramach X edycji Programu „TRADYCJA”:

1. Monika Ulatowska – Pikulska – tel. 662 369 798.

2. Halina Theodorakopoulos-Drohitis – tel. 692 093 529

Grupy wycieczkowe prosimy o kontakt telefoniczny z ww. osobami prowadzącymi w celu rezerwacji terminu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

 

Skansen w Maurzycach – miejsce inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce w 2012 roku

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tegorocznym gospodarzem uroczystości otwarcia Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce będzie Muzeum w Łowiczu  skansen w Maurzycach. Ogólnopolska inauguracja EDD odbędzie się 8 września 2012 r. 

 

Polska już po raz 20. weźmie udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa – największym w Europie wydarzeniu promującym zabytki. Miejsce inauguracji tegorocznych obchodów EDD jest ściśle związane z hasłem przewodnim wydarzenia „Tajemnice codzienności”. Hasło ma przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz. Pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną. „Tajemnice codzienności” zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół - odkrywania nieznanego, przywoływania zapomnianego.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce 

 

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 r., w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. To wtedy francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji w 1984 r., "Dni Otwartych Zabytków", podczas których po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono obiekty. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Obecnie biorą w nich udział członkowie Rady Europy oraz Armenia, Azerbejdżan, Gruzja i Turcja. Polska przyłączyła się do projektu w 1993 r.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej Europejskim Dniom Dziedzictwa: www.edd2012.pl