REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCHStowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury z dniem 26 czerwca 2014 roku zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urzędu Pracy w Łodzi pod numerem ewidencyjnym 2.10/00086/2014.