BEZPŁATNE DORADZTWO W RAMACH RPO WŁ w 2012 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, zaprasza Beneficjentów RPO WŁ z Podregionu Północnego do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

BEZPŁATNE DORADZTWO W RAMACH RPO WŁ w 2011

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zaprasza Beneficjentów RPO WŁ z Podregionu Północnego do skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego wsparcia doradczego w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej dla projektów realizowanych w ramach ww. Programu.