Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne „Archiwizacja dokumentacji projektowej”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Archiwizacja dokumentacji projektowej”. W programie spotkania m.in: wymagania unijne w zakresie postępowania z dokumentacją określenie czasu i warunków przechowywania dokumentacji projektowej

„Fundusze zwrotne – alternatywne źródła finansowania przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej.”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Fundusze zwrotne – alternatywne źródła finansowania przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej”. Spotkanie dotyczyć będzie możliwości pozadotacyjnego wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej oraz osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przy pomocy instrumentów inżynierii finansowej, dostępnego w ramach perspektywy finansowej 2007-2013

Spotkanie robocze dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Zapraszamy Państwa na spotkanie robocze dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, które odbędzie się w dniu 06 lutego 2014 r. (tj. czwartek) o godzinie 13:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu przy ul. Św. Floriana 11.

„MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym województwa łódzkiego, będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Spotkanie informacyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Podregionu Północnego województwa łódzkiego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym województwa łódzkiego, będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zaprasza na spotkanie informacyjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Podregionu Północnego województwa łódzkiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 13:00 – 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

"Możliwości wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności"

10 listopada br. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego zorganizował spotkanie informacyjne dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

„Spójrz na to inaczej - czyli jak w utracie pracy dostrzec nową szansę"

Utraciłeś niedawno zatrudnienie z przyczyn Pracodawcy a poszukiwania nowej pracy nie przynoszą żadnych efektów? -Masz już dość tych samych, powtarzających się ofert pracy? -Twoja motywacja spada z dnia na dzień i masz wrażenie, że znalezienie nowej pracy graniczy z cudem? - chcesz dowiedzieć się o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Przyjdź na spotkanie informacyjne i skorzystaj z pomocy profesjonalistów!

„MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 50+”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym województwa łódzkiego, będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnym pt. „Możliwości dla osób niepełnosprawnych oraz 50+”,

„Pozadotacyjne formy wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Pozadotacyjne formy wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców”,które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. tj. piątek, w godzinach 1000 – 1300 siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu przy ul. Pijarskiej 1, sala konferencyjna I piętro.

„BIZNES PLAN”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach warsztatowych pn.„BIZNES PLAN”.

"Własna firma - krok po kroku"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym województwa łódzkiego, będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych pt."Własna firma - krok po kroku" organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach podczas, których konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego wygłosi wykład nt. " Możliwości finansowania zakładania własnej działalności gospodarczej ze środków unijnych"

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego "LORIS 2030"Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza zaprasza Państwa na spotkanie konsultacyjne projektu "Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030" Spotkanie odbędzie się 15 marca 2013 r. (tj. piątek) o godzinie 9:30 w Łowiczu,w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym „Szkiełka” przy ul. Św. Floriana 11.

Możliwości dla osób w wieku 15-30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym województwa łódzkiego, będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości dla osób w wieku 15-30”

"Archiwizacja dokumentacji projektowej"

W dniu 14 grudnia 2012 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego miało miejsce spotkanie informacyjne, którego celem było przekazanie uczestnikom podstawowych zasad archiwizacji dokumentacji projektów realizowanychw ramach programów należących do Narodowej Strategii Spójności.

"Projektowe porządki, czyli jak przygotować się do kontroli w POKL"

27 LISTOPADA 2012 ROKU – „Projektowe porządki, czyli jak przygotować się do kontroli w POKL”

Szkolenie warsztatowe nt. "Sporządzania wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy"

W czwartek 18 października br. odbyło sie szkolenie warsztatowe na temat Sporządzania wniosków o płatność - najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie prowadzili specjaliści z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego - p. Jakub Klimczak, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego - p. Mariusz Wypych oraz Loklanego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym p. Katarzyna Straszyńska - Pięta.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

1 października 2012 r. o godzinie 10:30, w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym „Szkiełka” przy ul. Św. Floriana 11 w Łowiczu, odbyło się spotkanie konsultacyjne z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem w sprawie aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020"

Spotkanie informacyjne 50 +

W piątek 21 września br. odbyło sie spotkanie informacyjne na temat możliwości skorzystania z projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich przez osoby po pięćdziesiątym roku życia. Przybyło wiele zainteresowanych osób, w tym swoją ofertę zaprezentował również Łowicki Uniwersytet III Wieku oraz Klub Seniora "Radość".

Cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych 11 wrzesień 2012 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego zrealizował cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, które odbyły się w dniu 11 września 2012 r., w godzinach 1000 – 1530 siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu przy ul. Pijarskiej 1, I piętro.

Szkolenie pt. Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego i zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ”.

Spotkanie informacyjne z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

6 czerwca 2012 roku (tj. środa) o godzinie 13:30 w Łowiczu w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym „Szkiełka” przy ul. Św. Floriana 11. odbyło się spotkanie informacyjne z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem nt. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020.

Otwarcie Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw został otwarty w dniu 4 czerwca 2012 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na ulicy Pijarskiej 1 w Łowiczu.

Zarządzanie projektami metodą PRINCE 2 w ramach RPO WŁ na lata 2007 - 2013 bezpłatne szkolenia warsztatowe

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym zorganizował bezpłatne szkolenia warsztatowe dla beneficjentów pn. „Zarządzanie projektami metodą PRINCE 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013” które odbyły się w dniach 28-29 maja 2012 r.

Spotkanie informacyjne nt. PO KL w 2012 r.

11 stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej odbyło sie spotkanie informacyjne nt. planowanych konkursów i naborów w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie łódzkim. Podczas spotkania konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym przedstwaił możliwości dofinansowanioa projektów jakie pojawią sie w roku bieżącym w ramach PO KL  w trybie konkursowym, natomiast Pani Bożena Woźniak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Parcy w Rawie Mazowieckiej

KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

W czwartek, 8 grudnia 2011 r., w Domu Ludowym w Łowiczu odbyło się spotkanie informacyjne „Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju mikro i małych firm z województwa łódzkiego”.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROMOCJI PROJEKTÓW

SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROMOCJI PROJEKTÓWW dniu 16 listopada 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Łowiczu odbyło się spotkanie z cyklu „Promocja projektów realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013”.

III warsztaty szkoleniowe dla beneficjentów RPO WŁ z zakresu sprawozdawczości

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym oraz Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 do udziału w trzeciej edycji warsztatów szkoleniowych z zakresu sprawozdawczości w ramach realizowanych projektów.

Szkolenie z zakresu ewaluacji projektów w ramach RPO WŁ

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na rozwój działalności badawczo-rozwojowej zaplanowane w dniu 30 marca 2011 r w siedzibie Urzędu Miasta w Skierniewicach.

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji na rozwój działalności badawczo-rozwojowej zaplanowane w dniu 30 marca 2011 r w siedzibie Urzędu Miasta w Skierniewicach.  W związku z tym, że przedsiębiorcy z Łódzkiego będą mieli ostatnią możliwość, aby otrzymać dotacje na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w firmach w ramach Działania III.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 serdecznie zapraszamy na spotkanie  informacyjno-szkoleniowe zaplanowane w dniu 30 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skierniewicach na ul. Senatorskiej 12, w godzinach 10:00 - 12:00.Spotkanie skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ich partnerstw oraz partnerstw MŚP wspólnie z

Szkolenie pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

  Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Północnym zaprasza do udziału w spotkaniu pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działania VI.1 „Rewitalizacja obszarów problemowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.Szkolenie adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia.rpo@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax: 42 663