Konsultacje w ramach MPI Podregionu Północnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Mobilny Punkt Informacyjny 2014

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania, przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich. Na pytania zainteresowanych osób odpowiadać będzie konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu. Celem podjętych działań jest bezpośrednie zachęcanie społeczności lokalnych mniejszych miejscowości do aktywnego aplikowania o środki w ramach dostępnych środków unijnych. W szczególności Mobilny Punkt Informacyjny jest kierowany do miejsc, w których było najmniejsze zainteresowanie funduszami unijnymi. Podczas dyżurów konsultanci będą udzielać bezpłatnych informacji oraz udostępniać materiały informacyjno promocyjne.

OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY 2013

OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY 2013Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania, przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY 2012

Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się, czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania, przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY 2011

OBJAZDOWY PUNKT INFORMACYJNY 2011ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ODWIEDZENIE OBJAZDOWEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO !!!