KONTAKT

LIDER PROJEKTU


Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
Biuro Projektu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: (46) 838 12 54
Tel./Fax.: (46) 837 53 20
www.bzura.pl

PARTNER PROJEKTU


Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
Tel./Fax.: (22) 543 54 11
www.lazarski.pl

PARTNER PROJEKTU


CASE - Doradcy Sp. z o. o.
Ul. Sienkiewicza 12/430
00-010 Warszawa
Tel./Fax.: (22) 892 08 68
www.case-doradcy.pl

PARTNER PROJEKTU


Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Tel./Fax.: (18) 477 86 00
Tel.: (18) 477 86 11
www.zpp.pl

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa
www.mswia.gov.pl

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE


Biuro Projektu
spigdb@bzura.pl

Renata Jankowska-Zielińska - Kierownik Projektu
r.jankowska-zielinska@bzura.pl

Emilia Felczyńska - specjalista ds. metodologii rekrutacji
e.felczynska@bzura.pl

Tomasz Fabijański - asystent ds. rozliczeń finansowy
t.fabijanski@bzura.pl

Daniel Deluga - asystent ds. logistyki
d.deluga@bzura.pl