PROMOCJA PODCZAS SZKOLEŃ


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, powstałe w 2000 r., jest organizacją samorządów związanych z podregionem dorzecza Bzury, mającą na celu wspieranie idei samorządności, ochrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturowego tego obszaru,  reprezentując interesy 39 zrzeszonych powiatów i gmin z terenu województwa łódzkiego.
Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin działalności samorządów terytorialnych i innych członków Stowarzyszenia poprzez organizację szkoleń, spotkań i konferencji. Uczestnicy naszych konferencji to osoby decyzyjne, reprezentujące urzędy, instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. Czyni to z organizowanych przez nas  szkoleń wspaniałą okazję do budowania wizerunku Państwa firmy oraz promocji produktów, wśród szerokiego grona uczestników, których mamy zaszczyt gościć podczas naszych spotkań.

Nasza elastyczność pozwala dostarczyć Państwu różnorodnych form  promocji.

Przed szkoleniem proponujemy:

  • umieszczenie logotypu na zaproszeniach promujących szkolenie, dystrybuowanych do potencjalnych uczestników,
  • umieszczenie logotypu na stronie internetowej organizatora, z możliwością przekierowania na Państwa stronę internetową,
  • zamieszczenie informacji o sponsorze w materiałach przeznaczonych dla uczestników,


Podczas szkolenia proponujemy:

  • prezentację oferty Firmy podczas konferencji i szkoleń,
  • prezentację produktów na stoisku,
  • możliwość dołączenia upominków (toreb, długopisów, notesów, smyczy itp.) do materiałów dla uczestników,
  • umieszczenie „insertów” w materiałach konferencyjnych,
  • rozdanie folderów/ulotek,
  • umieszczenie roll – up w sali konferencyjnej, w którym odbywa się szkolenie.


Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia?
Zapraszamy do współpracy !!!

W przypadku dodatkowych pytań bądź innych propozycji dotyczących współpracy prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 1
tel./fax (46) 837 53 20
e-mail: spigdb@bzura.pl