„NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM - NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają na szkolenie pt.: „NOWELIZACJA OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ W ZLECANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM – NOWE PRZEPISY WYKONAWCZE DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”, zaplanowane w terminie 04 lutego 2019 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sabina Kowalska zapraszają na szkolenie pt.: „SPRAWOZDANIA O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH, ODEBRANYCH NIECZYSTOŚCIACH CIEKŁYCH ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM” zaplanowane w terminie 27 lutego 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2018 I 2019 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2018 I 2019 ROKU” zaplanowane w terminie 11 marca 2019 r. tj. poniedziałek, w godzinach 10:00–15:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH I PODPISIE ELEKTRONICZNYM”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adama Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WSZYSTKO, CO ZAMAWIAJĄCY MUSI WIEDZIEĆ O DOKUMENTACH ELEKTRONICZNYCH I PODPISIE ELEKTRONICZNYM”, zaplanowane w terminie 01 marca 2019 r. tj. piątek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.