„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.: „SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”, zaplanowane w terminie 11 maja 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ROKU 2020”, zaplanowane w terminie 27 stycznia 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach 10:00–15:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.: „ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”, zaplanowane w terminie 31 stycznia 2020 r. tj. piątek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZADANIA I KOMPETENCJE JST W ZAKRESIE LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Polski Alarm Smogowy zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn. „Zadania i kompetencje JST w zakresie likwidacji niskiej emisji” realizowaną w ramach projektu pt.: „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” zaplanowaną w terminie 27 stycznia 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ..."

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają na szkolenie pt.: „PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA ZLECANIA ZADAŃ WG ZNOWELIZOWANYCH DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”, zaplanowane w terminie 12 lutego 2020 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.