„WIZUALNA OCENA STANU DRZEW DLA PODJĘCIA DECYZJI W ZAKRESIE WYCINKI - PODSTAWY, ZASADY, METODY I SPOSOBY OCENY”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska zapraszają na bezpłatne dla Członków Stowarzyszenia warsztaty edukacyjne pn.: „Wizualna ocena stanu drzew dla podjęcia decyzji w zakresie wycinki - podstawy, zasady, metody i sposoby oceny” realizowane w ramach projektu pt.: „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” zaplanowaną w terminie 24 kwietnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul Podrzeczna 22.

„OCHRONA PRAWNA DRZEW LUB KRZEWÓW W ŚWIETLE AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz mec. Krzysztof Gruszecki zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „Ochrona prawna drzew lub krzewów w świetle aktualnych rozwiązań prawnych” realizowaną w ramach projektu pt.: „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” zaplanowaną w terminie 17 kwietnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul Podrzeczna 22.

„RAPORT O STANIE GMINY - POWIATU. PRZYGOTOWANIE, PROCEDOWANIE I UDZIELANIE WOTUM ZAUFANIA”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Rafał Budzisz zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „RAPORT O STANIE GMINY / POWIATU. PRZYGOTOWANIE, PROCEDOWANIE I UDZIELANIE WOTUM ZAUFANIA” zaplanowane w terminie 12 kwietnia 2019 r. tj. piątek, w godzinach 12:30–16:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.