„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2020 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia i ich jednostek organizacyjnych szkolenie pt.: „ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2020 ROKU” zaplanowane w terminie 18 marca 2020 r. tj. środa, w godzinach 10:00–15:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Rafał Budzisz zapraszają na szkolenie pt.: „PETYCJE, SKARGI I WNIOSKI W DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH PO ZMIANACH USTAW O SAMORZĄDZIE GMINNYM, POWIATOWYM I WOJEWÓDZTWA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI”, zaplanowane w terminie 19 marca 2020 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Maria Kowalik zapraszają na szkolenie pt.: „SCHEMATY PODATKOWE (MDR) – OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA INFORMACJI”, zaplanowane w terminie 11 maja 2020 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Teresa Krawczyk zapraszają na szkolenie pt.: „ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JST, JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ORAZ ZMIANY I NOWE OBOWIĄZKI W RACHUNKOWOŚCI NA 2020 R.”, zaplanowane w terminie 31 stycznia 2020 r. tj. piątek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ..."

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Artur Gluziński zapraszają na szkolenie pt.: „PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA ZLECANIA ZADAŃ WG ZNOWELIZOWANYCH DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ”, zaplanowane w terminie 12 lutego 2020 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z USUWANIEM NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Robert Litwinek zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn. „Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych” realizowaną w ramach projektu pt.: „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” zaplanowaną w terminie 27 lutego 2020 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu,ul. Podrzeczna 22.

„JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK?”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Sabina Kowalska zapraszają na szkolenie pt.: „JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA 2019 ROK - ...”, zaplanowane w terminie 05 lutego 2020 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.