„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

„POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  DLA PRACOWNIKÓW  ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz dr Agnieszka Korzeniowska - Polak zapraszają na szkolenie pt.: „POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI DLA PRACOWNIKÓW ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” zaplanowane w terminie 25 stycznia 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH”

„USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyny Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „USTAWA O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH”, zaplanowane w terminie 23 stycznia 2018 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„AKTUALNE PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE REFORMY USTROJU OŚWIATY - WAŻNE ASPEKTY PRACY Z APLIKACJĄ”

„AKTUALNE PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE REFORMY USTROJU OŚWIATY - WAŻNE ASPEKTY PRACY Z APLIKACJĄ”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „AKTUALNE PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE REFORMY USTROJU OŚWIATY - WAŻNE ASPEKTY PRACY Z APLIKACJĄ” zaplanowane w terminie 09 stycznia 2018 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2017 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2018”

„OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2017 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO  I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.  ZMIANY NA ROK 2018”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Furmańczyk zapraszają na szkolenie pt.: „OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU PIT W ROKU 2017 – ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ W OPARCIU O AKTUALNE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH. ZMIANY NA ROK 2018” zaplanowane w terminie 18 stycznia 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.