„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”

„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA  W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW  KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Korzeniowska – Polak zapraszają na szkolenie pt.:„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”,zaplanowane w terminie 09 listopada 2017 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„NATURALNE TECHNOLOGIE W EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”

„NATURALNE TECHNOLOGIE W EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury zapraszają na konferencję bezpłatną pn.: „Naturalne technologie w eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków” realizowaną w ramach projektu pt.: „Rola pożytecznych mikroorganizmów w ochronie wód i zrównoważonej gospodarce osadowej – konferencje, wizyty studyjne, szkolenia” zaplanowaną w terminie 07 listopada 2017 r., tj. wtorek, w godzinach 9:00 - 17:30 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, 99 – 400, ul. Św. Floriana 11.

„AKTUALNE PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE REFORMY USTROJU OŚWIATY”

„AKTUALNE PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE REFORMY USTROJU OŚWIATY”UWAGA - szkolenie odwołane - zmiana terminu - Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na szkolenie pt.: „AKTUALNE PRZEPISY USTAWY O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ W KONTEKŚCIE REFORMY USTROJU OŚWIATY” zaplanowane w terminie 12 września 2017 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„CZAS PRACY W PRAKTYCE”

„CZAS PRACY W PRAKTYCE”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Arkadiusz Jamka zapraszają na szkolenie pt.: „CZAS PRACY W PRAKTYCE”, zaplanowane w terminie 23 października 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE – ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ”

„NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE – ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ” Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE – ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Nowe prawo ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie 15 listopada 2017 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY”

„OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY” Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: „OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU. ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI. ZMIANY W USTAWIE W 2017 R. ZWIERZĘTA DZIKO ŻYJĄCE A OBOWIĄZKI GMINY” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Nowe prawo ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie 04 grudnia 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.