„PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA. OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI”

„PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017  I OTWARCIA ROKU 2018  W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA.  OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Drożdżal zapraszają na szkolenie pt.: „PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2017 I OTWARCIA ROKU 2018 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA. OMÓWIENIE NOWYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI” zaplanowane w terminie 07 marca 2018 r. tj. środa, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE”

„ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE”Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE” zaplanowane w terminie 16 marca 2018 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY”

„ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY” Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.: pt.: „ZADANIA I KOMPETENCJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.: „Nowe prawo ochrony środowiska - szkolenia dla pracowników samorządowych” zaplanowane w terminie 22 lutego 2018 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

„TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW..."

„TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW  PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ  I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW..."Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Mirosław Krzyszczak zapraszają na szkolenie pt.: „TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW PO NOWELIZACJI USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF...”, zaplanowane w terminie 26 lutego 2018 r. tj. poniedziałek, w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.