„PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wiesław Podhorodecki zapraszają na szkolenie pt.: „PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI W PRAKTYCE GMIN”, zaplanowane w terminie 11 grudnia 2019 r. tj. środa, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz pracownicy WIOŚ w Łodzi zapraszają na konferencję bezpłatną dla Członków Stowarzyszenia pn.: „ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KONTROLI FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE. NADZÓR Z URZĘDU I W TERENIE” realizowaną w ramach projektu pt.: „Kompendium wiedzy z ochrony środowiska i gospodarki wodnej – konferencje i warsztaty edukacyjne dla pracowników JST” zaplanowaną w terminie 25 października 2019 r. tj. piątek, w godzinach 9:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Hotelu Eco w Łowiczu, ul. Podrzeczna 22.

„ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Adam Wiktorowski zapraszają na szkolenie pt.: „ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”, zaplanowane w terminie 07 listopada 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Dariusz Matuk zapraszają na szkolenie pt.: „NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”, zaplanowane w terminie 17 października 2019 r. tj. czwartek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„ZMIANY W VAT W 2019 R. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, POZOSTAŁE ZMIANY PRZEPISÓW”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Wojciech Zajączkowski zapraszają na szkolenie pt.: „ZMIANY W VAT W 2019 R. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA, BIAŁA LISTA PODATNIKÓW, POZOSTAŁE ZMIANY PRZEPISÓW”, zaplanowane w terminie 05 listopada 2019 r. tj. wtorek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.

„PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA - KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS W ŚWIETLE KONTROLI RIO. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 19 LIPCA 2019 R.”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Ewa Buczkowska zapraszają na szkolenie pt.: „PRAWA I OBOWIĄZKI DYREKTORA/KIEROWNIKA Z PUNKTU WIDZENIA ZASAD KIEROWANIA I ROZLICZANIA POBYTU W DPS W ŚWIETLE KONTROLI RIO. NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 19 LIPCA 2019 R.” zaplanowane w terminie 08 listopada 2019 r. tj. piątek, w godzinach 9:00–14:00 w Łowiczu, sala konferencyjna Hotelu Eco, ul. Podrzeczna 22.