ZADANIE 2 - AUDYT INSTYTUCJONALNY

Audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej.

ZADANIE 3 - AUDYT KOMPETENCJI I POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Zakończone w terminie wszystkie planowane działania.

ZADANIE 4 - REKRUTACJA DO PROJEKTU

Trwa rekrutacja pracowników urzędów do projektu.

ZADANIE 5 - BADANIA PORÓWNAWCZE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTÓW JST

Średnie oceny zadowolenia klientów z poszczególnych wymiarów funkcjonowania urzędów są optymistyczne. Pierwszy etap badań zakończony.

ZADANIE 9 - SAMORZĄDOWE FORUM JST I ORGANIZACJI JST

Trwają prace nad publikacją "Dobre praktyki"

ZADANIE 12 - INFRASTRUKTURA ETYCZNA W JST

Rozpoczął się drugi cykl szkoleń na temat "Infrastruktura etyczna w urzędzie"

SZKOLENIA

Odbywają się szkolenia na temat elektronicznego obiegu dokumentów, archiwizacji, pzp.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Aktualne zapytanie ofertowe w ramach projektu

Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Programowanie nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest procesem bardzo złożonym, wymagającym wiązania ze sobą wielu wątków i wykorzystywania efektów pracy różnych osób i grup. Jednym z czynników sukcesu programowania jest zapewnienie komplementarności i spójności programowania.