Szkolenie z zakresu ewaluacji projektów w ramach RPO WŁ

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w  Podregionie Północnym zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 32 84.

 

Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się w godzinach 9.00-15.30

Rejestracja w godzinach 8.40-9.00

 

Termin szkolenia

22 września 2011 r.

 

Miejsce:

Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, sala 104

 

 

Harmonogram szkolenia z zakresu ewaluacji projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 

 

Godziny

Tematyka

9.00-9.30

 • Wprowadzenie
 • Ewaluacja w projektach UE: definicje, rodzaje, poziomy, kryteria
 • Ewaluacja w ramach RPO WŁ

-        Podstawa prawna

-        Instytucje w systemie ewaluacji

-        Plan ewaluacji RPO WŁ

9.30-10.00

 • Standardy ewaluacji projektów stosowne w ramach RPO WŁ

-        Podstawowe pojęcia

-        Planowanie ewaluacji projektu

 • Zasadność podejmowania ewaluacji
 • Określenie celu, zakresu i przedmiotu badania
 • Realistyczne określenie sposobu ewaluacji
 • Wybór ewaluatora
 • Zapewnienie niezależności ewaluacji
 • Etyka ewaluacji

10.00-10.15

Przerwa na kawę

10.15 – 11.45

-        Realizacja ewaluacji projektu

 • Cele ewaluacji projektu
 • Obszar i zakres ewaluacji projektu

ü Wymiar przedmiotowy

ü Wymiar czasowy

ü Wymiar terytorialny

11.45-12.15

Przerwa  z bufetem kanapkowym

12.15-13.45

-        Realizacja ewaluacji projektu (cd.)

 • Pytania badawcze
 • Zakres i źródła danych do badania
 • Metody ewaluacji projektów
 • Komunikowanie wyników ewaluacji

13.45-14.00

Przerwa na kawę

14.00-15.30

-        Realizacja ewaluacji projektu (cd.)

 • Zakres standardowego raportu ewaluacyjnego – przykład
 • Problemy podczas ewaluacji projektów realizowanych
  przez beneficjentów RPO WŁ
 • Wyniki dotychczasowych badań ewaluacyjnych  projektów RPO WŁ
 • Dyskusja

15.30

Zakończenia szkolenia