Szkolenie pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”

 

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Podregionie Północnym zaprasza do udziału w spotkaniu pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach działania VI.1 „Rewitalizacja obszarów problemowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

Szkolenie adresowane jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia.rpo@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax: 42 663 30 94. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 42 663 32 84.

Szkolenie jest jednodniowe i odbywać się będzie w godzinach 10.00-14.00.
Rejestracja w godzinach  9.40-10.00.

Termin szkolenia:
28 kwietnia 2011 r.

Miejsce:
Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, sala 104