„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Agnieszka Korzeniowska – Polak 
zapraszają na szkolenie pt.:


„PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO”,

zaplanowane w terminie 09 listopada 2017 r. tj. czwartek, w godzinach
9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 


Cel szkolenia: 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

Szkolenie będzie poświęcone analizie problemów oraz praktycznym rozwiązaniom dotyczącym kwestii, które budzą największe wątpliwości.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników organów administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej, którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia - dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, radca prawny, doktor prawa, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, dziekan Wydziału Administracji w Sieradzu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, autorka ponad 50 publikacji naukowych. Od roku 2008 przeprowadziła ponad 500 szkoleń.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.                       

Załączniki