„CZAS PRACY W PRAKTYCE”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Arkadiusz Jamka zapraszają   na szkolenie pt.:
„CZAS PRACY W PRAKTYCE”,
zaplanowane w terminie 23 października 2017 r. tj. poniedziałek,
w godzinach 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, 
ul. Św. Floriana 11.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego tworzenia harmonogramów oraz rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy.

Szkolenie adresowane jest do: wszystkich osób zajmujących się tą tematyką.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia – Arkadiusz Jamka, były wieloletni Państwowy Inspektor Pracy, prawnik, ekspert prawa pracy, wieloletni trener z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, czasu pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień i zasad funkcjonowania związków zawodowych, prawidłowości rozwiązywania i zwalniania pracowników oraz innych zagadnień z prawa pracy. Absolwent Studium Doskonalenia Pedagogicznego na PŁ, Szkoły Trenerów przy Wszechnicy UJ, Podyplomowego Studium Prawa Pracy na UŁ, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na UŁ, Podyplomowego Studium ZZL na PŁ, wykładowca w latach 2008 - 2010 na Podyplomowym Studium ZZL na PŁ. Obecnie Kierownik Personalny w jednostce naukowej, Doradca ds. Prawa Pracy, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnej.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia z podziałem na grupy, case study, burza mózgów, dyskusja.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.                       

Załączniki