„NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE – ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ”

Zapraszam na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:
„NOWE NARZĘDZIA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POLSCE –
ZMIANY WPROWADZONE TZW. USTAWĄ KRAJOBRAZOWĄ”
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie pt.:
„Nowe prawo ochrony środowiska -  szkolenia dla pracowników samorządowych”
zaplanowane w terminie 15 listopada 2017 r. tj. środa, w godzinach 9:00 - 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia:  przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania nowych rozwiązań prawnych – ułatwiających zarówno prowadzenie postępowań planistycznychi administracyjnych, jak i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników urzędów  gmin i urzędów marszałkowskich, zwłaszcza zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pracowników urzędów wojewódzkich, pracowników służb ochrony przyrody i ochrony zabytków, planistów przestrzennych, przedstawicieli inwestorów i branży reklamowej.

 Wybór i opracowanie materiałów oraz prowadzenie szkoleniadr Anna Fogel, radca prawny, specjalista w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego,  z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz organów administracji publicznej i prywatnych inwestorów oraz prowadzeniu wykładów dla pracowników administracji samorządowej (urzędy gmin, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego) i rządowej (regionalne dyrekcje ochrony środowiska, powiatowe inspektoraty sanitarne, Urząd Lotnictwa Cywilnego, urzędy wojewódzkie) a także  planistów przestrzennych, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Współautor i redaktor naukowy Komentarza do ustawy krajobrazowej wydanego przez Wolters Kluwer.

Metody szkoleniowe:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały konferencyjne i artykuły promocyjne, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.       

 

 

          Projekt współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
    

 

 

Załączniki