„WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH – STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO NOWELIZACJI W 2017 ROKU”

 

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
Agnieszka Korzeniowska – Polak zapraszają na szkolenie pt.:
„WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH – STOSOWANIE  PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  PO NOWELIZACJI W 2017 ROKU”,
zaplanowane w terminie 24 kwietnia 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach
9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,  ul. Św. Floriana 11.

 

Cel szkolenia: nowelizacja k.p.a., która ma wejść w życie 01 czerwca 2017 r. jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 1183) mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości  w rozpatrywaniu spraw administracyjnych. Projekt przewiduje wprowadzenie wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między innymi zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych i wprowadza zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Zapraszam Państwa na szkolenie, które umożliwi zapoznanie się ze zmianami  i przygotowanie do stosowania znowelizowanych przepisów po 1.06.2017 r.

Szkolenie adresowane jest do: pracowników organów administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej, którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych  i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej  i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -
dr Agnieszka Korzeniowska-Polak
, radca prawny, doktor prawa, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, dziekan Wydziału Administracji w Sieradzu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspierający stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, autorka ponad 50 publikacji naukowych. Od roku 2008 przeprowadziła ponad 500 szkoleń.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, obiad.                    

Załączniki