„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW W 2016 I 2017 ROKU”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz
pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW
W 2016 I 2017 ROKU”

zaplanowane w terminie 13 marca 2017 r. tj. poniedziałek, w godzinach 10:00 – 13:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu,
ul. Św. Floriana 11.

Celem szkolenia jest: poszerzenie wiedzy w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz poznanie praktycznych rozwiązań i sposobów postępowania w sytuacjach nietypowych.

Szkolenie adresowane jest do: osób zajmujących się/odpowiedzialnych w JST i ich jednostkach organizacyjnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym za rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie szkolenia: Marcin Górski – Kierownik Referatu i Teresa Kruczkowska – Główny Specjalista, Wydział Zasiłków I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch.       

Załączniki