„JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ PROCES NEGOCJACJI ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ?”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Katarzyna Zychowicz zapraszają na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia szkolenie pt.:

„JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ PROCES NEGOCJACJI ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO
W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI SZKOLNEJ?”

zaplanowane w terminie 01 marca 2017 r. tj. środa, w godzinach 10:00 – 15:00
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, 
ul. Św. Floriana 11.

 

Reforma oświaty stawia przed samorządami i dyrektorami szkół wiele wyzwań. Chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym zadaniu, zapraszam na szkolenia  zakresu reformy oświaty.

Celem szkolenia jest: zaplanowanie skutecznego przeprowadzenia uzgodnień i zatwierdzenie arkusza organizacji zgodnie z nowymi przepisami; przeanalizowanie arkusza pod kątem wątpliwych rozwiązań, które mogą skutkować sprawami sądowymi;  prawidłowe zaplanowanie i pokierowanie procesem uzgodnień organizacji pracy szkoły ze związkami zawodowymi i organem nadzoru pedagogicznego oraz dokonanie analizy i charakterystyki konsekwencji finansowych i organizacyjnych zapisów w arkuszu organizacji.

Szkolenie adresowane jest do:  prezydentów, burmistrzów i wójtów;  osób zarządzających oświatą w zakresie organizacyjnym i finansowym w JST;  dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osób, które będą zaangażowane do współpracy z organami nadzoru pedagogicznego oraz związkami zawodowymi przy zatwierdzaniu arkusza organizacji.

Wybór i opracowanie materiałów pomocniczych oraz prowadzenie szkolenia -   Katarzyna Zychowicz, praktyk prawa oświatowego, wieloletni dyrektor ZEAS, ekspert ORE w zakresie opracowania programów, metodologii i prowadzenia szkoleń pracowników JST z obszaru finansowania oświaty; trener w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, projektu ORE „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”; autorka i koordynatorka projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz ekspert oceniający projekty w Komisjach Oceny Projektów.

Metody szkoleniowe:

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania.

Świadczenia dodatkowe:

Autorskie materiały szkoleniowe, Zaświadczenie o ukończeniu seminarium, serwis kawowy, lunch. 

Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymają elektroniczny „Przewodnik po reformie” wraz z wzorami dokumentów i informacjami o praktycznym wdrożeniu procedur (m.in. uchwała o sieci szkół, wzory statutów, aktów założycielskich itp.).

Załączniki