„Nasza Eko - pracownia”

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Konkursem na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.
„Nasza Eko - pracownia”
,
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zaprasza  na bezpłatne dla członków Stowarzyszenia spotkanie informacyjne oraz warsztaty wypełniania wniosku w ramach ww. konkursu, które odbędzie się
16 lutego 2017 r., tj. czwartek w  godz. 10:00 – 13:00 
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

 

Cel spotkania: prezentacja Regulaminu Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia”;  w drugiej części spotkania odbędą się warsztaty wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie adresowane jest do: pracowników merytorycznych JST oraz pracowników szkół.

Prowadzenie spotkania: Ewa Czarnecka, Kierownik Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zachęcam do wzięcia udziału w  spotkaniu informacyjnym, co ułatwi Państwu aplikowanie o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

 

 

 

 

 


Załączniki