„Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 roku w zakresie projektów nieinwestycyjnych”

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzuryzaprasza członków Stowarzyszenia na spotkanie informacyjne na temat „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2017 roku w zakresie projektów nieinwestycyjnych”, które odbędzie się 24 stycznia 2017 r., tj. wtorek w  godz. 10:00 – 13:00  w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „SZKIEŁKA” w Łowiczu, ul. Św. Floriana 11.

 

Podczas spotkania pracownicy WFOŚiGW w Łodzi przedstawią informację na temat zasad finansowania przedsięwzięć nieinwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie województwa łódzkiego, która ułatwi Państwu aplikowanie o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

 


Załączniki