Szkolenie warsztatowe nt. "Sporządzania wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy"

 

W czwartek 18 października br. odbyło sie szkolenie warsztatowe na temat Sporządzania wniosków 
o płatność - najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie prowadzili specjaliści z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego - p. Jakub Klimczak, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego -
p. Mariusz Wypych oraz Loklanego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Podregionie Północnym p. Katarzyna Straszyńska - Pięta.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego i zaprasza do udziału szkoleniu warsztatowym pt.

„Sporządzanie wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy”.


W trakcie szkolenia beneficjenci uzyskają informacje nt.  poprawnego sporządzania wniosków o płatność a także wskazanie najczęściej popełnianych błędów.

            Prelegentami spotkania będą pracownicy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

           Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do beneficjentów beneficjentów programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności
 na lata 2007 - 2013 w tym:

  • Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007 - 2013,
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013,
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

            Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres funduszeeuropejskie@bzura.pl. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (46) 837 53 20.

Termin warsztatów:
18 październik 2012 r., godz. 10.00

Miejsce:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego; ul. Pijarska 1, sala konferencyjna, I piętro.

Załączniki