Cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych 11 wrzesień 2012 r.

        Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego zrealizował cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, które odbyły się w dniu  11 września 2012 r.,  w godzinach 1000 – 1530 siedzibie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w Łowiczu przy ul. Pijarskiej 1, I piętro.

 

                                                                TEMATYKA ORGANIZOWANYCH SPOTKAŃ:


09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników, serwis kawowy

10:00 – 11:30

 

„Pełno spraw dla Niepełnosprawnych”

 

11:30 – 12:00

Rejestracja uczestników, serwis kawowy

12:00 – 13:30

 

„Zakładanie działalności gospodarczej

oraz tworzenie nowych miejsc pracy

poprzez zaangażowanie Funduszy zwrotnych”

 

13:30 – 14:00

Rejestracja uczestników, serwis kawowy

14:00 – 15:30

 

„Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia”

 

 

 

    Spotkanie informacyjne pn. " Pełno spraw dla Niepełnosprawnych" adresowane było przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych oraz osób reprezentujących instytucje realizujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W trakcie spotkania potencjalni Beneficjenci:

  • uzyskali informację o rodzajach działań finansowanych
    z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. warsztaty aktywizacji, doradztwo, pośrednictwo zawodowe i pracy, staże, szkolenia, kursy, środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej;
  • zaprezentowane zostały aktualnie realizowane projekty dla osób niepełnosprawnych