Szkolenie pt. Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ

W dniu 31 lipca br. odbyło się szkolenie pt. "Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ". Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem beneficjentów realizujących projeskty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego i zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach RPO WŁ”. W trakcie szkolenia beneficjenci uzyskają informacje nt. „Zasad dotyczących sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. Konsultanci postarają się również wyjaśnić, na wybranych przykładach, kwestie związane z nieprawidłowościami w projektach.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres funduszeeuropejskie@bzura.pl. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (46) 837 53 20.

Termin warsztatów:
31 lipca 2012 r., godz. 10.00 – 13:30.

Miejsce:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym województwa łódzkiego; ul. Pijarska 1, sala konferencyjna, I piętro.

Załączniki