Spotkanie informacyjne nt. PO KL w 2012 r.

11 stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej odbyło sie spotkanie informacyjne nt. planowanych konkursów i naborów w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie łódzkim.

Podczas spotkania konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 w Podregionie Północnym przedstwaił możliwości dofinansowanioa projektów jakie pojawią sie w roku bieżącym w ramach PO KL  w trybie konkursowym, natomiast Pani Bożena Woźniak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Parcy w Rawie Mazowieckiej zaprezetowała informacje  nt. realizacji przez urząd projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz stowarzyszenia i fundacje z terenu powiatu rawskiego.