USŁUGI LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i należy do ogólnopolskiej Sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zadaniem specjalistów ds. funduszy europejskich pracujących w Głównym oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych jest dystrybucja informacji z zakresu narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych w ramach danego regionu.

 Rodzaje usług informacyjnych:

 • Konsultacja pisemna
 • Konsultacja telefoniczna
 • Konsultacja poprzez skype
 • Konsultacja mailowa
 • Konsultacja osobista
 • Konsultacja na etapie przygotowania projektu
 • Konsultacja na etapie realizacji projektu
 • Indywidualna konsultacja u klienta (usługa kierowana do osób niepełnosprawnych)
 • Mobilne Punkty Informacyjne
 • Spotkania Informacyjne
 • Szkolenia

Zakres usług informacyjnych:

 • Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające - z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
 • Przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
 • Przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
 • Organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;
 • Organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych;
 • Informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • Dystrybucja bezpłatnych materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

W celu zwiększenia dostępności usług informacyjnych dla  wszystkich zainteresowanych osób, od dnia 11 sierpnia 2014 r. zwiększona zostaje liczba dyżurów specjalistów ds. Funduszy Europejskich za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Dyżury będą odbywać się codziennie w godzinach 12:00 do 15:00, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Poniedziałek - Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach (użytkownik skype: LPIBrzeziny)
 • Wtorek - Lokalny Punkt Informacyjny w Łowiczu (użytkownik skype: LPILowicz)
 • Środa - Główny Punkt Informacyjny w Łodzi (użytkownik skype: GPILodz)
 • Czwartek - Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu (użytkownik skype: LPISieradz)
 • Piątek - Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie (użytkownik skype: LPIBelchatow)
Dla osób niepełnosprawnych, szczególnie osób głuchych, głuchoniemych, oferujemy możliwość tłumaczeń na język migowy odpowiedzi na zapytania osób pojawiających sie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w podregionie Północnym poprzez program Skype.

Osoby głuche, głuchonieme, posługujące sie językiem migowym i chcące wziąć udział w proponowanych przez nas spotkaniach informacyjnych prosimy o poinformowanie nas z tygodniowym wyprzedzeniem o wymaganej obecności tłumacza języka migowego.