SZKOLENIA

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych o numerze ewidencyjnym 2.10/00086.2014,  prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Dokładamy wszelkich starań, żeby uczestnicy organizowanych przez nas wydarzeń zyskiwali dostęp do najświeższych informacji o zmianach i procesach zachodzących  w danym temacie  oraz mieli okazję poznania najlepszych praktyk i najefektywniejszych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się w swojej codziennej pracy. Dążymy, aby w możliwie pełny sposób odpowiadać na Państwa oczekiwania, dlatego wszystkie nasze szkolenia, konferencje i seminaria poprzedza profesjonalne badanie potrzeb  przyszłych uczestników.

Praktyka i doświadczenie, jakie posiada kadra pracowników Stowarzyszenia  w organizowaniu szkoleń i konferencji  na polskim rynku, pozwala na korzystanie z wiedzy najwyższej klasy ekspertów i wykładowców. Nasi prelegenci to najbardziej doświadczeni pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,  Izby Skarbowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich, wykładowcy uniwersyteccy, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, jak również niezależni specjaliści  od lat prowadzący kursy i szkolenia w swoich dziedzinach, będący autorami licznych publikacji książkowych oraz artykułów prasowych, biorący także czynny udział w aktualizowaniu istniejącego i tworzeniu nowe